Privacyverklaring – Kinderatelier Buiten de lijntjes

Privacy verklaring

Privacy Verklaring Kinderatelier Buiten de lijntjes, gevestigd te Geffen, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer KvK 74259806. Ten behoeve van het atelier zijn wij genoodzaakt onderstaande gegevens te verzamelen: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, mailadres en geboortedatum, hulpvragen en overige bijzonderheden.

Deze gegevens worden gebruikt voor het registeren van de leden. Deze gegevens worden ten behoeve van de subsidie alleen verstrekt aan de gemeente Oss en worden gebruikt bij calamiteiten. In sommige situaties is het noodzakelijk dat de leid(st)er(s) op de hoogte zijn van bepaalde medische informatie of informatie met betrekking tot de gezondheidssituatie zoals allergieën of medicijngebruik. Wij mogen deze persoonsgegevens niet registreren. Wij wijzen u als ouders/verzorgers op het belang van het verstrekken van deze informatie aan de leid(st)er(s).

Het verstrekken van de juiste informatie is de verantwoordelijkheid van de ouder/verzorger. Indien u bezwaar heeft tegen de registratie van deze gegevens heeft u het recht om bij bijzondere omstandigheden de gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen.

Kinderatelier Buiten de lijntjes maakt foto’s en video’s van diverse activiteiten ten behoeve van de promotie. Derhalve vragen wij expliciet toestemming voor het maken van beeldmateriaal van het betreffende lid. Foto’s kunnen geplaatst worden op onze facebookpagina (www.facebook.nl/kinderatelierbuitendelijntjes) en de website (www.buitendelijntjes-geffen.nl).

Toestemming is altijd in te trekken.

Elk lid heeft het recht om bij een schending van diens privacy een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Mochten er nog vragen zijn kunt u te allen tijde contact opnemen met Laura Langens 0618360264